KLAR.dk

Handelsbetingelser

Ønsker du/I at købe et eller flere af værkerne som er fremvist på portalen, kontaktes kunstneren direkte udfra de kontaktoplysninger som er angivet ved værkerne, eller på kunstnerens side på vores portal.

I forhandling med kunstneren, bliver de konkrete handelsbetingelser aftalt, således at KLAR Farve ikke har andel i handlen på nogen måde, og derfor ej heller kan drages til ansvar herfor på nogen måde.

Et køb af et værk, er alene et mellemværende mellem dig/jer som køber og kunstneren som sælger. KLAR Farve er ikke mellemmand, og er på ingen måde økonomisk involveret i handlen eller får nogen form for betaling fra kunstneren.

Såfremt du/I som køber oplever en utilfredsstillende handel, bedes I venligst kontakt KLAR Farve, da vi så vil fjerne kunstneren fra vores portal.

Tak for interessen.