Bliv hørt, forstået og få accept 

1 dag med fokus på dig og dit formidlertalent, så du kan tage ordet blive hørt, forstået og får accept.

Hvorfor deltage?

Fordi du skal holde taler og præsentationer f.eks. jubilæumstaler, idesalg, inspirationstaler.

Du skal holde taler på møder f.eks. præsentation af nye tiltag.

Du skal oplære medarbejdere.

Forskellige typer af taler og præsentationer har forskellige regler og retningslinjer. De skal overholdes, for det forventes, at du kan taler og foretage præsentationer med overbevisning og sikkerhed, og det kan du efter denne dag, hvor optagerenheden er på overarbejde.

Fordi du løbende får rigtige gode ideer til hvordan arbejdsgange, arbejdsmiljøet, produkterne eller ydelserne kan forbedres. Men mange af alle disse gode ideer bliver aldrig gennemført.

Årsagerne til dette kan være mange, men de fire hovedårsager kan være følgende:

1.      Du har ikke lyst til at fremlægge emnet i en forsamling.

2.      Du har ikke viden om hvordan ideerne skal sælges ind til tilhørerne/beslutningstagerne.

3.      Du har ikke værktøjerne til, at håndterer indvendinger.

4.      Du har ikke værktøjerne til at lave en foreløbig projektbeskrivelse, der fastholder ideen også i papirform.

 

Du kan efter kurset:

Planlægge og fremføre dine taler, så du bliver hørt, husker og har størst mulighed for at få accept.

En masse forskellige værktøjer og har fået inspiration til at holde en seriøs og inspirerende præsentation.

Planlægge og fremlægge dine idéer - målrettet og effektivt.

Forstå samspillet mellem egen adfærd og tilhørernes.

Håndtere forskellige problemsituationer, bl.a. modstand mod forandringer.

Anvende spørgeteknik til at styre et forløb.

Anvende argumentations- og opponeringsteknikker.

 

Kursets opbygning:

Korte teoretiske indlæg og masser af træning som bliver optaget. Du får feedback på din formidling fra træner og øvrige deltagere.

Fokus er på dit formidlertalent, så du hører og ser, hvordan din kommunikation virker.

Der er en hjemmeopgave inden kursets start, som kan sendes til underviseren.

Opgaven bliver fremsendt i god tid, og der en meget udførlig vejledning i hvad du skal gøre.

Forventet tidsforbrug 3 timer. Såfremt du er ordblid, sendes materialet pr lydfil – begge veje.

Mak. deltagerantal 6 pr. underviser.

 

Kontakt os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 


Undervisningsplan i stikord: 

Din rolle og din situation:

Din personlige positive gennemslagskraft, troværdighed og kompetence, så du fremstår professionelt – tager magten i lokalet.

Dit førstehåndsindtryk - Den rigtige holdning (at stå rigtigt) – Sfærer.

Håndtering af nervøsitet.

Kropssproget – Stemmeføring - Sprogbrug.

At skabe tillid mellem dig og tilhørerne.

Den vigtige øjenkontakt og tillid.

Din placering i lokalet.

Forstå dine tilhørere:

Forskellige tilhørere, deres forventninger og deres motiver til accept.

Hvilke argumenter skal du have, for at alle har interesse i din sag – Motivation.

Vurdering på tilhørernes fordele og udbytte. Herunder en vurdering af hvilke interessenter der vil være medspillere, modspillere og passpillere på din idé, samt hvordan du kan gøre modspillere til medspillere.

At planlægge delaccepter.

Forskellige dispositioner:

Standard dispositionen.

Den geografiske disposition.

Forskellige taler dispositioner og deres emne rækkefølge.

Festtalen.

Mødeindlægget.

30 sekunders budskaber.

Forberedelsen:

Din mentale forberedelse – at sætte sig op.

Diverse checklister til forberedelsen før, under og efter dit indlæg

Behovsafdækning - Vurdering af fordele og udbytte.

Vurdering af de involverede interessenters behov og motiver.

Krav til indlæg - Eksemplernes magt - Afslutningen og dets opfordringer.

Brug af motivation og motivatorer.

Anvendelse af high lights.

Hvad fremmer dit budskab?

Anvendelse af manuskript.

Håndtering af mikrofoner.

Hvordan hjernen lærer og opfatter.

Krav til design og anvendelse af AV-midler:

Faldgrupper - Fup og fiduser

Udvælgelse af egnet præsentationsform i forhold til tilhørerne.

Brugen af spørgsmål som bevidst styring efter accept:

Brugen af spørgsmål som bevidst styring efter accept.

Aktiv Inddragelse af lytterne.

Håndtering af indvendinger.

Argumentationsteknik. Herunder Positiv håndtering af opponenter.

Fasthold idéen i papirform:

Dispositionen, formen og de markedsføringsmæssige værdier i papirmediet.

Synliggørelse af ideens gennemførelse.

Fra præsentation til projektstart.

Cost-benefit-analysen.

Vanskelige tilhørere:

Metoder til at ”bremse de højest råbende” og give plads til de anonyme.

Hvorfor nogle opfattes som vanskelige, eller er det os som er vanskelige!

Anvendelse af manuskript og håndkort.

Selve fremlæggelsen. Fremlæggelser der videooptages – der gives feedback fra instruktør og øvrige deltagere.

 

Kontakt os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.