Vil du udføre innovativ ledelse? 

1 dag med fokus på det at være innovativ leder og hvilke krav det stiller samt de kreative værktøjer

Hvorfor deltage?

For at få virksomheden til at overleve.

Fordi du som leder konstant bliver mødt med krav fra virksomheden f.eks. om at reducere  udviklingstid  uden kvalitetsforringelser, men med forbedret fejlprocenter og mindske omkostninger.

Fra samfundets side er der et konstant krav f.eks. om at reducere energiforbruget, mindske spildstoffer og strammere miljøregler.

Fra kunderne er kravet enslydende, ydelser der er tilpasset det  individuelle.

Det er kun gennem innovativ ledelse, at alle disse ofte modsatrettede krav kan opfyldes.

På kurset introduceres en række værktøjer, der kan gøre dig til en bedre innovativ leder.

Kurset giver samtidig en række krav, som din virksomhed skal opfylde i en vis grad, for at det overhovedet giver mening at arbejde med innovativ ledelse.

 

Du kan efter kurset:

Definere de krav der stilles til virksomheden, afdelingen og medarbejdere samt dig selv som leder for at kunne være innovatør.

En række innovative kreative værktøjer.

Sammensætte innovative projekter.

Se faldgrupperne.

Kender til blokeringerne og modstandene og kan i vid udstrækning forebygge disse.

Iværksætte tiltag i din virksomhed som gør den mere innovativ.

 

Kontakt os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 


Undervisningsplan i stikord: 

 Hvad og hvorfor innovation

 Hvorfor er innovation så vigtigt - Behovenes og markedernes ændringer – Globalisering mm.

 Organisationskulturen:

Hvordan skabes en kultur, der giver rum til kreative processer.

At uddanne en hel organisation til at være innovativ.

Organisationens udviklingstrin.

Modstande, som den innovative leder vil møde i den traditionelle organisation.

Innovation; et langsigtet projekt.

 Innovationens dilemmaer:

Innovation og holdninger, der giver modstand mod forandringer.

Dilemmaet mellem erfaring og nytænkning.

Hindring der stilles for, at du ikke kan blive en innovativ leder.

At være innovatør med udgangspunkt i LEAN.

 Innovation, ledelsesstile og adfærd:

Ledelsesmæssige styringshåndtag.

Krav der stilles til en innovative leder.

Den innovative leder som forgangsmand og rollemodel.

Den innovative leders medarbejdere:

Hvilken type medarbejdere er nødvendige.

Honorerer af disse profilmedarbejdere.

At stille krav til organisationens honoreringssystemer i forbindelse med forslag og nye idéer og tiltag - Belønningssystemer.

Kreative teknikker til ideskabelse:

Kreative teknikker og deres anvendelse.

Hindringer og blokeringer for nytænkning hos mennesker – Blokeringer.

Træning i 3 kreative teknikker, omvendt brainstorming, ordkæden og en valgfri.

Den kreative proces.

 Formidler af visioner og ideer:

 Når den innovative leder skal sælge idéer, visioner og indtjeningsmuligheder til resten af organisationen.

 

Kontakt os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.