Ledelse efter situationen og delegering 

1 dag med fokus på at yde den bedst mulige ledelse overfor dine medarbejdere, vurderet udfra deres vidensniveau. 

Hvorfor deltage?

Fordi du får en lang række praktiske værkstøjer som styrker din ledelse og skaber resultater i dagligdagen.

Værktøjer der skaber god trivsel og bundlinjeresultater.

Et praktisk ledelsesværktøj er situationsbestemt ledelse. Det begriber både ledelsessituationer og medarbejdernes udviklingsniveauer.

Kombineres dette med coaching, sparring, mentor og vejlederroller, er det stærke værktøjer, til at hjælper og vejleder medarbejdere til, at nå et givet mål.

Sammenkobles dette med rolleprofiler, forskellige motivationsværktøjer, er det muligt at delegere rette opgaver til de rette medarbejdere.

Det giver god trivsel, med alt det positive det indebærer.

 

Du kan efter kurset:

Vælge en ledelsesstil og en adfærd der svare til situationen, opgaven, medarbejderen.

Vurdere hvilke læringssituationer du skal anvende til medarbejderne.

Vurdere hvornår coaching er effektivt kontra mentor, og sparingspartner.

Principperne for en god delegering samt god ordreafgivelse.

Delegere bedst muligt.

 

Kontakt os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 


Undervisningsplan i stikord: 

Forskellige medarbejders motiver og roller.

Ledelse efter situationen - de forskellige niveauer og ledelsesstile:

At vælge en ledelsesstil der modsvarer medarbejderens ønsker, behov og kvalifikationer.

Hvad er det vi som ledere skal/vil opnå ved anvendelse af coaching, situationsbestemt ledelse, set som en del af medarbejderudviklingen med fokus på medarbejdernes selvregulering og ansvarlighed.

Medarbejdernes udviklingsniveauer.

Mentor, sparringspartner, vejleder eller coaching som ledelsesværktøjer

Hvad der ligger i de forskellige begreber.

Hvilke af begreberne og deres indhold, kan anvendes og i hvilke situationer.

Udvikling af medarbejderen og i hvilket tempo.

Planlægning af undervisningen:

 Motivation, hvordan vi får deltagere der er aktive, lytter, reflekterer og husker.

 Indlærings- og glemselskurver.

At sætte mål.

Delegering efter de forskellige medarbejders behov og motiver samt udviklingsniveau:

Formål med delegering, herunder hindringer for delegering og holdninger til delegering.

Hvordan får jeg fordel rette opgaver til de rette medarbejdere.

Hvordan får jeg vurderet og opkvalificer medarbejderens indsats.

Hvordan kan jeg opstille mål og belønninger for medarbejderen. 

Hvad er god delegering set med ledelsens øjne og set med medarbejdernes øjne.

Delegering tilpasset situationen.

Krav, for at kunne delegere rigtigt.

Selvopfyldende profetier i delegeringen.

Faktorer, der er afgørende for delegeringen.

Krav til modtagelse og afgivelse af arbejdsopgaver.

At starte med delegering og hvad det indebærer.

 

Kontakt os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.