Innovation - nytænkning

En stærk præsentation

God forandringsledelse

Fokus på implementering

KLAR til forandring

Team/grupper
Udvikling og psykologi 

1 dag med fokus på teams, deres udvikling og psykologi samt hvordan du motiverer og udvikler din gruppe

Hvorfor deltage?

Et menneske har sine egne værdier, holdninger og meninger der resulterer i en given adfærd. Men denne adfærd kan ændres radikalt når det enkelte menneske skal indgå i en gruppe. Selv det mest positive og ansvarlige menneske kan blive en sur og tvær medarbejdere, hvis det er gruppens norm, og mennesket ønsker at være en del af gruppen.

Derfor er det som leder en god ide, at kende til de gruppe psykologiske mekanismer,. Dette så du kan påvirke gruppen med positive normer og fjerne de negative forestillinger - gradvist. At arbejde med en gruppes normer og adfærd, er en langsigtet strategi. Som grov tommelfingerregel kan siges; at det tager ½ år at ændre en norm - minimum.

I den proces er det alfa og omega, at du som leder er forgangskvinde/mand og rollemodellen som viser vejen. For hvis du ikke selv efterlever ændringerne, hvorfor skulle gruppen så!?

Du kan efter kurset:

Se hvordan mange af de mellem menneskelige problemer som opstår, skyldes relationer til formelle og uformelle grupper.

Derfor; lær noget om grupper og gruppeadfærd og vær på forkant med situationen.

Det sikrer en bedre gruppe, færre konflikter og et bedre arbejdsmiljø.

 

Kontakt os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 


Undervisningsplan i stikord: 

Individet:

Hvordan bliver vi, som vi er?

Roller og hvordan de skabes og samspillet mellem vores forskellige roller.

Hvad påvirkes vi af og hvad motiveres vi af?

Gruppen:

Hvad er en gruppe?

En gruppes udviklingstrin.

Gruppen som normskaber og magtfaktor.

Gruppen og individets kompetencer.

Individ-, gruppe- og organisationsforventninger.

Effektive grupper og gruppekultur.

Opbygning af effektivt gruppeklima.

Hvordan gruppemedlemmer og deres roller påvirker hinanden.

Arbejde med gruppestruktureringsprocesser, med aftale om regler, rammer, roller, ressourcer, retningslinjer m.m..

Håndtere opløb til konflikter.

Vurdering på gruppens grundforudsætninger: Hvilke organisatoriske rammer der er omkring gruppen - Hvilke ansvarsområder - Hvilke kompetencer - Hvad må ”man”.

Afklaring omkring virksomhedens/ afdelingernes mål.

Udarbejdelse af gruppens visioner og mål i forhold til virksomhedens overordnede visioner og strategier.

Afklaring af de indbyrdes samarbejdsformer - Hvordan der træffes beslutninger og hvordan håndteres konflikter.

Gruppens rollesammensætning i forhold til disses ansvar og kompetenceforhold.

Frustrationer og konflikter:

Gruppens regler for adfærd.                      

Individets og gruppens behov.

Årsager til konflikter og deres udvikling.

Krav til lederstil og adfærd:

Ledelse og kultur.

Betingelser for succes.

Effektivt teamwork.

 Accept af gruppens udviklingsfaser og de konflikter som det kan medføre.

 

Kontakt os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.