Ny leder

10 dage med fokus på den nye leders situation og de værktøjer som kan anvendes i hverdagen. Kursusdage fordelt over ca. 4 måneder

Et eksempel på et kursusforløb sammensat af delelementer fra de udbudte kurser

Hvorfor deltage?

Fordi du som ny leder kan være usikker på hvad den nye opgave indebærer, og ofte kan mangle værktøjer til at håndtere hverdagens mange forskelligartede praktiske udfordringer.

Dette kan skabe en usikkerhed, som medfører at resultaterne ikke bliver så optimale som de kunne være. Dette er til skade for både virksomheden, dig selv, medarbejderne og dem som er modtageres af din afdelings ydelser.

Dette kursus giver dig værktøjerne til at klare de dagligdags udfordringer.

 

Du kan efter kurset:

Ledelseshåndværket: En lang række relevante praktiske ledelsesværktøjer herunder f.eks. situationsbestemt ledelse og delegering

Det kommunikative aspekt: Kommunikation og samarbejde – Får du sagt det du tror du siger!

Afholde forskellige samtaler med medarbejdere, kunder, interessenter.

Motiver og at motivere individer og grupper.

Psykologien: Frustrationer, kriser, konflikter og daglig konflikthåndtering.

Forandringsledelse.

Dit eget ståsted: Hvem er jeg og hvad betyder det for min ledelsesstil og håndtering af arbejdsopgaver - Træde frem med overbevisning og positiv gennemslagskraft.

 

Kursets opbygning:

Teori afprøves i forskellige øvelser og rollespil, hvoraf nogle bliver optaget. Der gives feedback af instruktør og øvrige deltagere.

Mellem de enkelte moduler, er der hjemmeopgaver, der tager udgangspunkt i deltagerens egen hverdag. Disse afleveres enten skriftligt, eller som en lydfil.

 

Øvrige forhold:

Er deltageren ordblind, har læsevanskeligheder eller et synshandicap, kan deltageren meddele dette til KLAR Træning og materialer samt opgaver, bliver leveret som lydmedia.

 

Kontakt os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 


Undervisningsplan i stikord: 

Om lederrollen og ledelse:

Hvad er DISK, og hvad fortæller den om mig.

Lederens arbejdsopgaver set i relation til DISK profiler.

Hvilke kompetencer kræver en lederrolle.

Medarbejdernes forventninger til lederen.

Valg af ledelsesstil:

Faldgrupper i ledelsesstilen.

Indsatsområder.

Behov og motiver.

Medarbejderen:

Behov og motiver.

Hjernen og dens behovssystemer, ubevidste og bevidste processer.

Hvordan bliver vi, som vi er?

Hvad påvirkes vi af og hvad motiveres vi af?

Effektloven.

Personprofiler og deres indvirkning.

De psykologiske jobkrav.

Feedback, strokes og anerkendelse som motivator.

Gruppen:

Opbygning af effektivt gruppeklima.

Hvordan gruppemedlemmer og deres roller påvirker hinanden.

Gruppens rollesammensætning i forhold til disses ansvar og kompetenceforhold.

Gruppens regler for adfærd.

Situationsbestemt ledelse  - og de forskellige niveauer og ledelsesstile:

Medarbejdernes udviklingsniveauer.

Mentor, sparringspartner, vejleder eller coaching som ledelsesværktøjer:

Hvilke af begreberne og deres indhold, kan anvendes og i hvilke situationer.

Udvikling af medarbejderen og i hvilket tempo.

Delegering efter de forskellige medarbejders behov og motiver samt udviklingsniveau:

Formål med delegering, herunder hindringer for delegering og holdninger til delegering.

Hvordan får jeg fordel rette opgaver til de rette medarbejdere.

Hvordan får jeg vurderet og opkvalificer medarbejderens indsats.

Hvordan kan jeg opstile mål og belønninger for medarbejderen.

Hvad er god delegering set med ledelsens øjne og set med medarbejdernes øjne.

Krav, for at kunne delegere rigtigt.

Selvopfyldende profetier i delegeringen.

Faktorer, der er afgørende for delegeringen.

At starte med delegering og hvad det indebærer.

Kommunikation og samarbejde:

Hvem er du og hvem er jeg?

Hvordan bør jeg agere og kommunikerer, når jeg møder andre mennesker, med andre værdigrundlag f.eks. kunder, kollegaer, ledere.

Brugen af undskyldninger.

En vej til god kommunikation:

Personlig fremtræden.

Førstehåndsindtryk og ændringer af det.

Hvad der skal til for at skabe tillid og troværdighed. Herunder sprog, stemme, betoning og kropssprog, livsholdninger.

Øvre og nedre grænser for hvad du selv tror du kan og indre sabotører.

Anvendelse af spørgeformer en vej til samarbejde og forståelse.

Aktiv lytning.

Mennesket i konflikten:

Den menneskelige psyke og værdier.

Kommunikationsanalyse.

Konflikter mellem forskellige behov.

Undskyldninger, en vane, et adfærdsmæssigt mønster.

Frustrationer.

Konflikter.

Kriser.

Konfliktårsager.

Konfliktsky leder.

Vanskelige samtaler, udvikling eller afvikling.

Adfærdskorrigerende samtaler.

MUS samtaler.

Hvad er modstand mod forandring:

Hvad tager og giver en forandringsproces.

Trygheds- og angstfelter, den største hindring for forandringer.

Psykens reaktioner på forandringer.

Hvordan reagerer forskellige medarbejderprofiler på forskellige forandringer.

Gruppen som normskaber og magtfaktor.

Når der sker ændringer i hierarkiet.

Hvordan håndteres modstande.

At flytte mennesker – Forandringstrappen, og hvordan vi bruger den.

Håndtering af indvendinger og passiv aggressivitet.

En forandrings stresspåvirkning.

Undgå faldgrupperne i forandringsprocessen.

Kætterske råd om forandringsledelse.

Forandringsmodeller.

Forandringsprocessens implementerings opgaver før, under og efter.

Målstyring:

At opstille operationelle mål.

Mål og budgetter.

Daglig planlægning og styring.

 

Kontakt os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.