Dig som leder 

1 dag med fokus på hvem du er som leder, så du kender dine styrker og indsatsområder og derved få en god gennemslagskraft der skaber resultater og indflydelse

Hvorfor deltage?

Fordi du som leder kan/skal/bør vide hvor du har dine indsatsområder og dine styrker. Dette, så du kan indtænke det i dit lederskab.

Ingen er perfekte og kan mestre alle situationer lige godt. Men det er vigtigt at vide hvor du har indsats områder og hvordan du kan søge at afdække dine svage områder gennem hjælp fra andre. Dette styrker din professionelle fremtrædende og giver øget personlig gennemslagskraft,

Kurset har fokus på, at styrke dine stærke sider og det vil trække de lidt svagere med op, men du skal vide hvor de svage sider er. Livet bliver alt andet lige bedre og mere rummeligt, hvis vi fokuserer på det vi er gode til.

Kursets opbygning:

Gennem en profil f.eks. DISK vil du kunne se dine indsatsområder og styrker.

Denne vil blive udarbejdet inden kurset start.

Disse profiler – og vi i KLAR har ikke lagt os fast på nogen bestemt (MBTI, DISK DISC PAEI osv) – koster et beløb som skal betales til licenshaverne.

Dette er en ekstra udgift på kurset.

Men kurset kan også gennemføres uden brug af disse profiler, så vil der blive taget udgangspunkt i modellerne på det teoretiske plan.

 

Du kan efter kurset:

Se dine egne indsatsområder og styrker.

Fokus på ledelseskompetencer - Egen lederrolle - Håndtering af forskellige roller.

Ledelsesstilens indvirkning på medarbejder adfærd og motivation.

 

Kontakt os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 


Undervisningsplan i stikord: 

Hvem er du – din profil.

Hvordan bør jeg agere og kommunikerer, når jeg møder andre mennesker, med andre værdigrundlag f.eks. kunder, kollegaer, ledere.

Personlig fremtræden.

Førstehåndsindtryk og ændringer af det.

Hvad der skal til for at skabe tillid og troværdighed. Herunder sprog, stemme, betoning og kropssprog, livsholdninger.

Øvre og nedre grænser for hvad du selv tror du kan og indre sabotører.

Dine basisrettigheder og dine rollerettigheder.

Dine indsat og styrker, i relation til daglige ledelsesopgaver.

Lederens arbejdsopgaver.

Fremtidig indsats:

Planlægning.

Selvvurdering SWOT.

Handleplaner.

Når du skaber forandringer, hvad sker der så i din omverden?