Innovation - nytænkning

En stærk præsentation

God forandringsledelse

Fokus på implementering

KLAR til forandring

Ny leder

10 dage med fokus på den nye leders situation og de værktøjer som kan anvendes i hverdagen. Kursusdage fordelt over ca. 4 måneder

Et eksempel på et kursusforløb sammensat af delelementer fra de udbudte kurser

Hvorfor deltage?

Fordi du som ny leder kan være usikker på hvad den nye opgave indebærer, og ofte kan mangle værktøjer til at håndtere hverdagens mange forskelligartede praktiske udfordringer.

Dette kan skabe en usikkerhed, som medfører at resultaterne ikke bliver så optimale som de kunne være. Dette er til skade for både virksomheden, dig selv, medarbejderne og dem som er modtageres af din afdelings ydelser.

Dette kursus giver dig værktøjerne til at klare de dagligdags udfordringer.

Læs mere: Ny leder

Dig som leder 

1 dag med fokus på hvem du er som leder, så du kender dine styrker og indsatsområder og derved få en god gennemslagskraft der skaber resultater og indflydelse

Hvorfor deltage?

Fordi du som leder kan/skal/bør vide hvor du har dine indsatsområder og dine styrker. Dette, så du kan indtænke det i dit lederskab.

Ingen er perfekte og kan mestre alle situationer lige godt. Men det er vigtigt at vide hvor du har indsats områder og hvordan du kan søge at afdække dine svage områder gennem hjælp fra andre. Dette styrker din professionelle fremtrædende og giver øget personlig gennemslagskraft,

Kurset har fokus på, at styrke dine stærke sider og det vil trække de lidt svagere med op, men du skal vide hvor de svage sider er. Livet bliver alt andet lige bedre og mere rummeligt, hvis vi fokuserer på det vi er gode til.

Læs mere: Dig som leder